Udvidet familiearbejde

Gennem vores eksterne samarbejdspartnere, har vi mulighed for at tilbyde enkelte familier/elever terapi, enten i form af familieterapi eller i form af individuel terapi, for herigennem at arbejde videre med problematikker der kan dukke op under vores familiearbejde, og som ligger uden for vores kompetencer.

Det foregår typisk hos en ekstern psykolog eller en familieterapeut, og kan være alene eller sammen med en fra skolen.

Denne del af vores tilbud sker altid i samarbejde med den anbringende myndighed og efter forældrenes utvetydige accept.

Målet for det udvidede familiearbejde er, så vidt muligt at hjælpe til med, at de problemstillinger der måtte være eller som dukker op, ikke fører til en splittelse af familien. Arbejdet skal føre i retning af at konflikterne kan løses op, og familien forblive samlet.