Udslusning

For alle de unge, alle elever der kommer på vores skole, er spørgsmålet om hvad der skal ske, og hvad de skal lave efter endt skolegang, af den største betydning.

Udslusningen fra skolen bliver derfor særlig vigtig, og starter samtidig med at eleven bliver indskrevet. Det er en lang proces, at arbejde med disse fremtidsperspektiver, og det er kendt også af eleverne, at de vil have det svært når skolen er slut.

Ud fra den baggrund og den opvækst eleverne kommer med, er det svært for dem, at tænke sig ind i en ungdomsuddannelse eller et arbejde. De er derfor præget af stor usikkerhed, som kommer til udtryk i deres daglige gang på skolen, deltagelse i undervisningen eller det behandlingsmæssige arbejde. Når der kommer styr på en bæredygtig plan, oplever eleverne en større ro, og dermed også en øget evne til at tage imod læring.

Allerede ved indskrivningen lægges, i samarbejde med eleven og dennes familie, en plan for hvordan vi forestiller os udslusningen skal forløbe. I arbejdet med denne plan, er det endvidere vigtigt, at samarbejde med den anbringende myndighed, sagsbehandler eller ungdomskonsulent, for herigennem at komme tæt på kendskab til lokale forhold og eventuelle bevillinger.

Der er stor forskel på hvad den enkelte elev magter, hvorfor der arbejdes med en bred vifte af tiltag, lige fra fortsat uddannelse, gennem læreplads eller teknisk skole, over efterskoler, til hjælp til at finde et passende arbejde.

Udslusningsarbejdet har mange sider, og kan være urovækkende for den enkelte. Vi arbejder med praktikforløb, virksomhedsbesøg, studiebesøg på tekniske skoler, samtaler, dels med eleven, dels med forældre og/eller kommunale samarbejdspartnere som 3. part, ligesom vi også i enkelte tilfælde kan etablere egentlig arbejdsprøvning over længere perioder med lønkompensation!

En næsten lige så vigtig del af udslusningen, er adskillelsen fra forældrene, herunder hjælp til boligsøgning og eventuel botræning. Denne del tages bl.a. op i familiesamtalerne – se disse.