Temaundervisning

Gennem efteråret har temaundervisningen været centreret omkring elevernes egne interesser. Vi har været gennem et forløb hvor opgaven var at producere en planche eller et skrift over et selvvalgt emne. I teksten skulle uddybes en plan for opgaven, mål og midler samt en konklusion.

Netop nu er vi i gang med et tema om geografi, hvor opgaven er at få eleverne til at danne sig et bredere overblik over geografi, både i Danmark, Europa og hele verden. Igen har eleverne haft mulighed for selv at vælge deres opgaveformulering, samt på hvilken måde de vil fremlægge deres arbejde. Næste tema, som starter først i det nye år, bliver en videreførelse af livshistorie, som skal følge op på samme tema fra sidste skoleår.