Teater

At spille teater med unge, der slås med store psykosociale problemer, er fyldt med mange farer og et højt angstniveau. Især skal der rettes stor opmærksomhed mod, om eleven ”forsvinder” ind i en rolle, eller om det store krav om ”vi-følelse”, som et teaterforløb naturligt kræver, er en overmatchning af elevens ressourcer.

Også i teaterprocesser bliver krop og følelser sat i spil. Vi får lov til at skabe os selv, se nye sider hos os selv og de andre, og til at sige ting om os selv, som ikke er farlige – det er jo bare en rolle!

Skolen har tradition for at gennemføre et stort teaterprojekt om året. Ved siden af dette er der mulighed for dramaundervisning, samt kortere ”dramatiske” optrin, f.eks. sketchs op til jul, med et julerelevant indhold.

Det årlige teaterstykke er skolens største projekt med en varighed på 6 – 8 uger. Vi laver selv alt fra idé til færdigt stykke med kulisser, kostumer, rolleopbygning, sange, lys- og lydeffekter m.v. Stykkerne tager oftest afsæt i en aktuel problematik på skolen, hos eleverne eller i verden omkring os. F.eks. om at være ”sat uden for samfundet”, om venskab, om at sige farvel og skulle videre i livet, om bander e.l.

Eleverne er med i hele processen, fra de første brainstorms, over idédannelse til konkret udformning af stykket. Eleven finder selv på sin rolle, dennes udseende og karaktertræk, som en voksen efterfølgende skriver ind i stykket, i den aktuelle handling – tæt fulgt af elevenm som ofte har faste meninger om, hvad der skal ske med figuren.

Alle roller har en sang, så vores teaterstykker har normalt karakter af en mini-musical. Disse sange udkommer på årets teater-CD.