villa075-pano

Relationer

I arbejdet med den enkelte elev og dennes personlige problemstillinger, er det vigtigt at der bliver opbygget en bæredygtig og tillidsfuld relation.

Vi vil arbejde med at få afdækket de sociale og menneskelige problemstillinger, der har været årsag til at eleven er kommet til os. Vi fortæller eleverne at vi vil blande os i deres liv, og at vi vil arbejde på, at tilbyde dem redskaber som de vil kunne bruge til at få forbedret deres tilværelse.

De unge skal turde tro på, at vi vil møde dem på en anderledes måde, end de tidligere er blevet mødt.

Det er nødvendigt at eleverne får opbygget en tryghed og en tillid til os, for at de kan tage imod og vi kan hjælpe dem med at bearbejde deres personlige problemer. Dette skal opnås gennem rummelighed, accept, tillid, ligeværdighed og tryghed.

Når det er lykkedes at skabe et rum og et miljø, hvor eleven tør være med sine frustrationer og evner, sin sårbarhed og styrke, sin tristhed og glæde, sine specielle problemsæt, bliver det muligt for eleven, at arbejde med en positiv udvikling og en bæredygtig relation. Dette er fundamentet for hver enkelt elevs arbejde med sig selv, med at styrke sit eget selv, sin evne til tilknytning og dermed også motivation for at tage imod læring.