Personlig udvikling

De elever der kommer på skolen er alle på vej ind i, midt i, eller på vej ud af puberteten, med de problemer det medfører. Netop i puberteten, hvor det er meningen at man som ung skal bevæge sig fra at være barn til at være ung voksen, bryder tilværelsen ofte sammen for disse unge og deres netværk.

Den løsrivelses- og selvstændighedsfase som er kendetegnende for puberteten, bliver vanskelig når der ikke er stabile eller nærværende voksne at spille op imod, dette være sig i de unges omgangskreds, familie, skole eller netværk.

  • Hvordan frigør man sig fra en mor/far der ikke er til stede?
  • Hvordan lære noget om voksenlivet, når ens mor aldrig har kunnet give slip?
  • Hvordan lære at omgås alkohol eller stoffer, når der er misbrug i familien?
  • Hvordan lære at tage vare på eget liv, når ens forældre ikke har magtet deres?
  • Hvordan lære at omgås andre, når vold er en del af ens baggrund?
  • Hvordan?

For skolen bliver det vigtigt, at turde tage vare på hele familien, at være sammen med dem og turde hjælpe dem. Ingen forældre ønsker det skal gå galt for deres barn, eller mellem dem og deres barn, men mangler måske de ressourcer (menneskelige, økonomiske eller sociale) der skal til, fordi de aldrig selv har oplevet ”den gode familie”.

Når den unge oplever at ansvaret tages fra dem, reagerer de tydeligt med, at være modtagelige for anden hjælp, være i stand til at se egne problemer. Familien hjælpes til at bryde en social isolation, og der skabes forudsætninger for, at de kan arbejde med de egentlige problemstillinger. For at styrke eleverne i deres udvikling, arbejdes der med styrkelse af selvværd og tro på egne evner, for her i gennem at give dem mulighed for at finde deres egen identitet. Vi opererer med aldersrelevante kompetencer, sociale kompetencer og perspektiverede kompetencer. For os handler det om at: kunne – turde – ville.

Gennem identiteten skabes også drømme om – og håb for fremtiden. Et vigtigt arbejdsområder er derfor at støtte dem i disse fremtidsplaner. Se Udslusning