skomot17-pano

Miljøterapeutisk perspektiv

Sammen med Villa Musica har vi løbende et organisationsudviklingsprojekt i gang. Vi ønsker gennem dette organisationsudviklingsprojekt at skabe en endnu større bevidsthed omkring det helhedsorienterede arbejde, samt understøtte og videreudvikle den miljøterapeutiske profil, som vi har og arbejder efter i behandlingsarbejdet på skolerne. Projektet skal sikre at Skolen for Musik og Teater fortsat kan tilbyde eleverne den rette behandling. Endvidere skal projektet styrke den enkelte medarbejders kompetencer, samt skabe mulighed for at organisationen som helhed kan udvikle sig.

Den Musiske Helhedsskole definerer miljøterapi bredt, som en systematisk og teoriforankret organisering af en behandlingsorganisations psykologiske, sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med organisationens målgruppe og primære arbejdsopgaver. Hensigten er, gennem miljøterapi, at tilvejebringe muligheder, indenfor hvilke unge kan arbejde på egen udvikling og derved udvikle sig emotionelt, socialt og intellektuelt, således at der skabes mulighed for symptomlettelse, større jeg-styrke samt større personlighedsmæssig integration eller personlighedsforandring.

Det er en organisering der skal gøre behandling til bevidste handlinger.