Kropsterapi

Skolen har som et yderligere tilbud i behandlingsviften, et samarbejde med en kropsterapeut, der kommer på skolen 1 gang ugentlig.

Kropsterapeuten tilbyder massage og egentlig kropsterapi til de elever, vi vurderer ud fra et helhedssyn omkring elevens behandlingsplan, har behov derfor. Dette for at lære sig selv og sin egen krop bedre at kende.

Idéen med dette er, at den enkelte elev får et tilbud om ”noget til mig”, som ikke forpligter i forhold til resten af skolegangen. Eleven er heller ikke forpligtet på at deltage hver gang. Øvelsen sigter på, at eleven skal kunne mærke: ”vil jeg, vil jeg ikke?” dernæst ”hvad har jeg brug for”.

Dette bliver så modspillet af terapeuten, som også tager imod, når eleven ikke ved, hvad denne har brug for. Nogle elever kommer ”kun” i rummet for at få massage / blive nurset, modtage afslappende og beroligende behandling. Andre bliver tilbudt (og tager imod!) egentlige terapeutiske forløb. Eleverne bliver ”overleveret” til skolens personale og resten af skolens forløb, med en kort beskrivelse af, hvordan det er gået i dag – hvad der har været ”i spil” i forløbet. Vi bruger udtrykket ”det gennemsigtige terapeutiske rum!” Et kropsterapeutisk forløb er en række massagesessions, hvor der arbejdes med en enkeltes kropsbevidsthed, og dermed med en større forståelse af sig selv.