Hvem er vi

Skolen for Musik og Teater er en socialpædagogisk dagbehandlingsskole, der modtager elever fra 13 til 17/18 år.
Eleverne har alle en baggrund der bunder i psykosociale og indlæringsmæssige vanskeligheder, som har betydet, at deres hidtidige skoleforløb ikke har fungeret på en måde, som har gjort at de har kunnet udvikle sig.
Det er unge mennesker der har været udsat for mange svigt fra den voksenverden, som de skulle tage imod læring fra.
Eleverne kan have forskellige diagnoser med sig, som adhd, asperger eller lignende, de kan have et misbrug eller begyndende misbrug, have oplevet svigt fra deres tidlige barndom, eller været udsat for overgreb af sexuel eller voldelig karakter.

Endvidere ser vi ofte at forældrene også er bærere af lignende symptomer, misbrug, vold eller andet der har haft indflydelse på deres evne til at tage vare på deres børn på en forsvarlig måde.

På Skolen for Musik og Teater arbejder vi ud fra, at vores opgave ligger i samspillet mellem behandling, skole og familie. Vi ser opgaven ud fra et helhedsperspektiv, hvor eleven indgår i samspillet mellem familie, skole og elev, som er en nødvendighed for at vi kan løse vores opgave, og skabe muligheder for udvikling hos den enkelte elev. * se behandling

Skolen modtager elever der bliver henvist fra de enkelte kommuners socialforvaltninger, PPR eller eventuelt fra børne/ungdomspsykiatrisk afdeling.

Skolen er normeret til 7 fuldtidsansatte samt en køkkenassistent. De 7 fuldtidsstillinger fordeler sig således: 1 forstander, 1 viceforstander, 4-5 miljøarbejdere med enten pædagogisk eller lærerfaglig uddannelse, samt evt. 1 socialrådgiver/psykolog, afhængig af den sammensætning af medarbejdergruppen som er valgt. Skolen samarbejder med eksterne supervisorer, der varetager supervision af skolens personale, kropsterapeut, sangunderviser, samt eksterne psykologer, der knyttes til de enkelte elever/elevers familier, såfremt det vurderes nødvendigt.

Skolen drives af fonden ”De Musiske Helhedsskoler”, der endvidere driver Villa Musica.