Familie

På skolen for Musik og Teater er vi bevidste om, at når en ung, en elev har problemer, så har familien problemer. Vi arbejder derfor med familien samlet eller adskilt i et samtaleforløb.

Vi tror på, at hvis det skal lykkes for os at hjælpe eleverne til at kunne overskue og arbejde med de problemer de har med sig, så er det nødvendigt at inddrage familierne/netværket i dette arbejde.

Alle problemer har deres rod et sted i familien, og det er vigtigt at fokusere på en forståelse af, hvad der i elevens opvækst har bevirket at udviklingen er gået skævt eller stoppet.

For at få et så godt udgangspunkt som muligt i dette arbejde, starter vi som regel forældrearbejdet med et interview med mor og/eller far, hvor det er meningen, at de fortæller deres historie. Som de ser den, husker den og har lyst til at dele med os. Det giver os et langt bedre udgangspunkt for en forståelse af eleven, og de opvækstbetingelser som har været vedkommende til del.

Efterfølgende afholdes familie/netværkssamtaler, i et omfang der er afstemt efter den enkelte elevs og/eller families behov, samt når der opstår akutte situationer. I disse samtaler er det meningen at både eleven og forældrene deltager, således at vi kan være fælles om at se på, og forsøge at løse op for de eventuelle problemstillinger og uoverensstemmelser der måtte være.

Vi ser det som vores rolle, at være formidlere mellem den unge og forældrene, for herigennem at være katalysatorer for en fremadskridende proces. Det er et vigtigt mål for os, at forsøge at fange hvad der foregår mellem dem, og hjælpe dem med at holde fast i fokus for arbejdet.

Ligeledes er det et vigtigt mål, at understøtte eleven i den frigørelsesproces som puberteten er, og hjælpe med til at sikre, at adskillelsen fra forældrene kan foregå på en anstændig måde, for herigennem at understøtte modningen til voksentilværelsen for den unge.

I familiesamtalerne deltager altid mindst en af de ansatte på skolen. Samtalerne skal understøtte eleverne og forældrene i deres arbejde for at skabe en forandring. Det er vigtigt at den unge oplever, ikke at få pålagt ”skylden” for problemerne, og herigennem blive bærer af forældrenes problemer. Det er endvidere et vigtigt fokuspunkt for os, at bevare respekten for alle parter, og dermed også for forældrenes baggrund.