Et musisk miljø

Al basal læring fordrer fysisk aktivitet. Vi har jo ikke læst os til rumopfattelse (foran, bagpå, op, ned m.m.), til tidsopfattelse eller til oplevelsen af at dette er ”mig” og dette er ”dig”. Alt dette har vi lært gennem kropslig, sanselig og social aktivitet, og herigennem har vi fået ”struktur på omverdenen”. Denne struktur danner forudsætningen for begrebsdannelsen.

Det er vores erfaring, at skolens elever ofte er ramt i disse tidlige erfarings- og læringsområder. Det er derfor ofte en ufrugtbar læringsmetode ensidigt at satse på kognitivt baseret skoleundervisning. Den vil ofte ikke hæfte sig hos eleven, da den ikke giver mening.

I de musiske læreprocesser flytter vi fokus fra ”hovedet” til kroppen og sanserne, med henblik på at fremme nærvær og tilstedeværelse. Ikke som udvendige gymnastiske øvelser, men som en vej til at få følelserne i spil. At røre sig og blive ”rørt” – at blive bevæget. Gennem disse følelsesmæssige og sociale erfaringer skabes vores motivationsstruktur – og uden motivation, ingen læring.

Når vi starter med kroppen og ender i hovedet, får eleven mulighed for ”at tale til” og være i kontakt med tidligere erfarings- og udviklingstrin, og at reparere på disse.