Behandling

Skolen for Musik og Teater arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv. De elever der kommer ind på skolen har alle psyko-sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder, som kræver at der arbejdes med deres personlighedsmæssige udvikling sideløbende med egentlig undervisning.

Vi ser behandlingsarbejdet som et samspil mellem relationsarbejde, familiearbejde, undervisning og psyko-social træning. Grundlæggende foregår behandlingsarbejdet ud fra en psykodynamisk forståelse af menneskets udvikling, den enkelte elev og dennes livssituation. Vi opfatter hver enkelt elev som noget særligt – med eget beredskab, egne muligheder og potentialer.

Vi arbejder i en miljøterapeutisk ramme, på at skabe og udvikle kontakt og relation. En tydelig og forudsigelig struktur samt stabile voksne, er en forudsætning for at kunne rumme elevens indre og ydre kaos, elevens frustrationer og besværligheder. – Empati, omsorg og vedholdende involvering er kodeordet for det daglige arbejde med eleven og dennes familie.

De unge skolen henvender sig til er:

  • Unge der gennem deres opvækst har haft nogle betingelser, der har bevirket at de ikke har kunnet fungere socialt acceptabelt i forhold til det normale system
  • Unge der har været udsat for overgreb, både følelsesmæssige og / eller sexuelle
  • Unge der i kraft af deres livsbetingelser har været / er ude i et misbrug eller i kriminalitet
  • Unge der er selvudslettende og uden reelt selvværd
  • Unge der gennem deres opvækstbetingelser har fået en psykisk og /eller social struktur, som er uforeneligt med et normalt undervisningsforløb.

De fleste af vores elever er at karakterisere som tidligt frustrerede, med en familie- og netværksmæssig baggrund, der er særdeles skrøbelig eller ikke tilstedeværende. Elever der tager afstand fra den voksenverden, der har svigtet dem i deres opvækst, og som har meget ringe tillid til, eller tro på egen berettigelse i den verden der omgiver dem. For disse elever er det vores opgave at stille et tilbud op, der er tilstrækkeligt rummeligt til, at de føler sig accepterede. Vi skal sikre at eleverne kan føle sig trygge og at de har tillid til os, for at de herigennem kan få hjælp til at arbejde med deres individuelle problemstillinger. Ud fra erkendelsen af elevernes individuelle problemstillinger, arbejder vi med hver enkelt elev som unik med egen behandlings- og undervisningsplan.

Skolen for Musik og Teater er en lille institution med en bred faglighed, og vi er hele tiden i stand til at omstille vores tilbud og koncept, så det passer til den enkelte elev og de aktuelle problemstillinger.