Årstema

Sideløbende med det almindelige skema, arbejder vi og eleverne med et overordnet årstema. Årstemaet vælges ud fra en aktuel, men samtidig generel problematik, der udspiller sig i livet på skolen.

Ofte er årstemaet styrende for både skolefagene, de musiske aktiviteter og behandlingsarbejdet med den enkelte elev. Temaer som ”venskab”, ”kærlighed”, ”mit liv / livshistorie”, ”goddag og farvel”, ”fremtid” er eksempler, på nogle af de temaer der har været, og som alle rummer universelle problematikker